AFM-Logo
   Wij zijn uw bevoegde partner wanneer het gaat
   om de geschiedenis van het zendamateurisme
AFM-Logo


      De Förderverein Amateurfunkmuseum e.V. (afgekort AFM) werd in 1981 opgericht door wijlen Hans Schleifenbaum, DL1YA. De vereniging houdt zich sindsdien bezig met het onderzoek en de verslaglegging van de geschiedenis van het zendamateurisme en haar techniek. De stichting is dus al lang actief en stelt haar bezittingen op veel tentoonstellingen ten toon. Zij streeft als doel na: het oprichten van voor het publiek toegankelijke musea voor het radiozendamateurisme, werft hiertoe gelden en donaties in natura, speciaal ook van zelfbouwapparatuur, net zo goed als inlichtingen en bronnen. De vrijwillige en onbezoldigde medewerkers en helpers van de stichting restaureren oude amateur zendapparatuur, beschrijven het en exposeren deze apparatuur dan in de daarvoor geschikte musea en op tentoonstellingen ten behoeve van het geÔnteresseerde publiek.

       AFM is uw bevoegde partner voor alle vragen over de geschiedenis van het zendamateurisme. De Förderverein Amateurfunkmuseum e.V. is gevestigd in Grafing (bij München). Het houdt werkgroepen in heel Duitsland in stand en is met zijn 600 binnen- en buitenlandse leden op het nationale en internationale vlak actief. Het doet regelmatig verslag in de afleveringen van AFM-Nachrichten, het officiŽle orgaan van de Förderverein Amateurfunkmuseum e.V. voor leden en donateurs.

      De Förderverein Amateurfunkmuseum vraagt aan alle zendamateurs en gelijkgestemden: Gooi alstublieft geen oude amateur radioapparatuur of boeken zomaar weg, wanneer u het niet meer gebruikt, maar schenk het aan de Förderverein Amateurfunkmuseum! Ondersteun door een schenking of door uw lidmaatschap de doelstellingen van onze vereniging! Help ons, indien mogelijk, door uw daadwerkelijke medewerking! Elke steun is de Förderverein Amateurfunkmuseum uiterst welkom!

      Wanneer u de Förderverein Amateurfunkmuseum apparatuur wilt schenken, denk er dan alstublieft aan, dat (juist bij zelfbouwapparatuur) óók de erbij behorende schriftelijke documentatie heel belangrijk is en vaak een historische erkenning of restauratie pas mogelijk maakt. Zelfs wanneer u (nog) geen afstand wilt doen van uw apparatuur, zou het voor de Förderverein Amateurfunkmuseum erg prettig zijn, wanneer u de stichting alvast een kopie van de technische gegevens zou willen doen toekomen. Denk hieraan: apparatuur die vandaag nog modern is, zal ooit tot de geschiedenis van het zendamateurisme horen.

next site

© 2014 by Förderverein Amateurfunkmuseum e. V.
E-Mail:  Webmaster